(1)
Ok, P. European Luxury Fashion Brand Advertising and Marketing Relating to Nostalgia. SComS 2019, 18, 307–324.